Etelä-Pohjanmaan vihreiden aluevaaliohjelma

Näissä vaaleissa äänelläsi on parantava vaikutus. Vihreä
hyvinvointialue on yhdenvertainen, ennaltaehkäisevä, työntekijöihin panostava
ja rohkeasti uudistuva. Me haluamme puolustaa hyvinvointivaltiota, jossa
jokaisella on oikeus turvallisuuteen, terveyteen ja yhteiskunnalliseen
osallisuuteen.

Hyvinvointialueella palveluihin pääsee kaikkialla
ja ne ovat tasalaatuisia. Panostamme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
toteutumiseen. Puramme vähemmistöihin ja erilaisiin asiakasryhmiin liittyvää
syrjintää ja stigmoja. Hyvinvointialueen työ tähtää hyvinvointierojen
kaventumiseen.

Hyvinvointialue panostaa ennaltaehkäiseviin, oikea-aikaisiin,
etsiviin ja matalan kynnyksen palveluihin ja perustason palveluihin. Varmistamme,
että ongelmat eivät pääse kasvamaan. Näin edistämme yksilön elämänlaatua ja
hyvinvointia sekä luomme säästöjä pitkällä tähtäimellä.

Hyvinvointialueen työntekijät ovat sen tärkein voimavara. Hyvinvointialue
panostaa työhyvinvointiin, maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja kannustaa työssä
kehittymiseen. Johtamista kehitetään ja lähiesimiehille turvataan resurssit
viedä organisaatiomuutosta eteenpäin työyhteisöissä.

Tulevaisuuden haasteet vaativat palveluiden kehittämistä rohkealla otteella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikkuvien palveluiden kehittämistä ja lisäresursointia. Tuodaan palveluita sinne missä ihmiset ovat, kehitetään ja otetaan käyttöön myös digitaalisia ratkaisuja.

Haluamme varmistaa, että synnytyssairaala on jatkossakin maakunnassa, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja saatavilla, nuorten päihdepalveluita kehitetään, pelastustoimen palvelut säilyvät, kriisityötä kehitetään ja kolmannen sektorin mahdollistama toiminta turvataan.