Sosiaalityötä voi luonnehtia muutostyöksi, niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Sosiaalityön keskeisiä periaatteita ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet.Sosiaalityö on laaja-alaista osaamista vaativaa asiantuntijatyötä, jota tehdään niin julkisen kuin yksityisen puolen organisaatioissa ja kolmannella sektorilla. Virassa toimivat sosiaalityöntekijät käyttävät työssään merkittävää julkista valtaa. Työtä säätelevät useat eri lait, asetukset, ohjeistukset ja suositukset.Sosiaalityötä tehdään kaikenikäisten ihmisten parissa, lastensuojelusta ikäihmisten ja vammaisten palveluihin. Sosiaalityössä ihmisen tilanne huomioidaan hyvin kokonaisvaltaisesti ja pyritään edistämään itsenäistä selviytymistä. Toimivilla sosiaalipalveluilla mm. ennaltaehkäistään ongelmia ja lisätään yhteiskunnan turvallisuutta.Muutama ajatus aiheesta:?Työntekijäpula on ratkaistava panostamalla riittäviin resursseihin sekä työssä jaksamiseen kaikissa sosiaalipalveluissa. Jopa 49% sosiaalialan ammattilaisista harkitsee alanvaihtoa. Palkkausta on kehitettävä vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta.⭐️ Sosiaalityön yliopistolliseen tutkimukseen sekä sosiaalialan kehittämistyöhön on osoitettava lisää resursseja.? Uusi avaus pohdittavaksi voisi olla sosiaalityöntekijän oikeus myöntää palkallinen vapaa töistä sosiaalisista syistä rajatuksi ajaksi. Tällä hetkellä on monia tilanteita, joissa ihmiset tosiasiassa tarvitsevat vapaan töistä sosiaalisista syistä, eikä tilanteeseen sopivaa diagnoosia välttämättä ole. Näin ihmisiä ei myöskään tarvitsisi pompotella taholta toiselle, vaan asiakkaan kanssa työskentelevä sosiaalityöntekijä voisi myöntää tarvittavan lyhytkestoisen poissaolon, jota elämäntilanne vaatii.