Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Minna Canthin aikaan 1800-luvulla monenkaan naisen ei ollut mahdollista kouluttautua. Itse olen kiitollinen siitä, että olen saanut opiskella aina yliopistossa asti. Erityisesti sosiaalialan opinnot ammattikorkeakoulussa ja sosiaalityön yliopistolliset opinnot ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskunnan rakenteita ja niiden vaikutuksia syrjäytymiseen ja tasa-arvoon ja synnyttäneet myös halun vaikuttaa näihin asioihin.

Sosiaalityön eettisten arvojen ytimessä on tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen. Sosiaalityö on poliittinen ammatti ja tieteenala, sillä sosiaalityön tavoitteiksi on määritelty esimerkiksi syrjäytymisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vastainen toiminta. Sosiaalityön tavoitteena on vaikuttaa syrjäytymistä aiheuttaviin rakenteisiin, kritisoida yhteiskunnallisia epäkohtia ja aktivoida syrjäytyneitä ihmisiä.

Mikäli haluamme yhteiskunnassa tehokkaasti edistää ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista, tarvitsemme päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa. Tähän tarvittavaa tietoa tuotetaan nimenomaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimuksen kautta.

Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Sosiaalisten ongelmien hoitaminen ajoissa säästää esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksissa ja lisää yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimukseen myönnetyn valtion rahoituksen määrä on 30 miljoonaa euroa. Siitä sosiaalityön yliopistollisen tutkimukseen kohdentuu vuonna 2023 viisi miljoonaa euroa. Rahoituksen on tulevaisuudessa kohdistuttava tasavertaisemmin myös sosiaalihuollon tutkimukseen.