Minusta sanottua

Tiedän, että Jenni ajaa asioita rauhallisesti ja määrätietoisesti. Hän ymmärtää myös, että kaikki viisaus ja voima ei ole yhdessä paikassa. Muita kannattaa kuunnella, ja yhteistyötä tarvitaan. Maailma ei ole mustavalkoinen. Asioissa on aina monta puolta ja monta mittakaavaa, jotka ovat yhtä aikaa tärkeitä. Uskon, että maaseudun asukkaana Jenni ymmärtää asioita, jotka ovat läheisiä meille täällä asuville. Jos kaikki vihreästi ajattelevat äänestävät vihreitä, saamme vaalipiiristämme varmasti yhden ehdokkaan läpi. Se voi aivan hyvin olla Jenni Kuisti Alajärveltä, sillä lista on tasainen. Nyt ei kannata vilkuilla kakkosvaihtoehtoja muista puolueista. Jos ajattelet kuin Jenni, äänestä Jenniä. Katsotaan yhdessä läheltä ja kaukaa, lähelle ja kauas

Sulevi Riukulehto

maaseudun asukas, tutkimusjohtaja ja ylimääräinen professori

Jenni Kuisti on vahva tekijä, joka kannattaa äänestää eduskuntaan puolustamaan Pohjanmaata ja kaikkein pienempiä.

Mari Holopainen

Kansanedustaja

Jenni on oikeudenmukainen ja toivoo aidosti hyvää kaikille. Erityisesti Jennin näkemys kestävän maaseudun ja metsäpolitiikan kehittämisestä on sydäntäni lähellä.

Heidi Olli

aineenopettaja

Jenni on jalat maassa oleva, helposti lähestyttävä ihminen jolla on kuitenkin valtavasti tietoa ja käytännön ymmärrystä! Kolmen lapsen yksinhuoltaja, joka pystyy tekemään kolmivuorotyötä ja politiikkaa, tähän ei jokainen pysty.

Piia Äijö

kätilö

Jennillä on vahva osaaminen sosiaalityöstä ja hän on ihminen, joka haluaa perehtyä asioihin kunnolla, joten tietämystä on karttunut. Jenni on tinkimätön siinä, että asiat hoidetaan kunnolla ja lakien mukaan. Voi luottaa siis siihen, kun Jenni jotain asiaa ajaa, niin siihen löytyy tutkimuksista perustelut. Ehdottomasti lapsien ja lapsiperheiden asialla!

Sanna Tuores

sosiaalityöntekijä

Itselle tärkeimpänä näen, että Jennin arvomaailman on kohdillaan, minkä pohjalta hän tätä työtä tekee. Se ei ole juhlapuheita vaan se näkyy hänen elämässä, tekemisissä ja olemisessaan suhteessa muihin. Jennillä on aitoa kiinnostusta, rohkeutta ja osaamista nostaa asioita esille ja ajaa asioita eteenpäin. Itse pidän ensisijaisen tärkeänä myös, että on oikeat motiivit päästä vaikuttamaan ja tekemään kovasti töitä meidän puolesta ja tietää mihin on hakeutumassa. Ja korostan myös laajaa osaamista ja kokonaisvaltaista näkemystä yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista, ei siis mikään yhden tai kahden ulkoa opetellun fraasin nainen. Hyvä tahtotila ja tekemisen meininki, kuitenkin niin että jalat väkevästi eteläpohjalaisessa maassa. Ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä on myös vahva kosketus siihen tavalliseen arkeen ja arjen kipukohtiin, mitkä koskettavat meitä monia. Siksi.

Tanja Haveri

Sosiaalialan moniottelija

Jenni on jalat maassa oleva ihminen. Maaseudun kasvattina vanhukset, lapset, perheet, maaseutu ovat lähellä Jennin sydäntä. Jenni jo lapsena vietti aikaa vanhainkodilla jossa hänen äitinsä oli johtajana, joten elämän rajallisuus, erilaisten ihmisten kohtaaminen tuli jo lapsena tutuksi. Jennin oma mummu asui lähes samassa pihapiirissä ja oli joka päiväistä arkea että sukupolvet ovat yhdessä ja huolehtivat toisistaan. Jennillä on valtava tieto-taito ammattinsa puolesta kohdata perheitä ja tilanteita joissa hätä on suuri ja apua tarvitaan. Jenni on luotettava ja asioista selvää ottava.

Hanna Viirumäki

Pienluokan perhetyöntekijä, lähihoitaja, lapsuuden ystävä

Jenni tekee töitä tärkeiden asioiden eteen. Jennillä on työnsä puolesta vankka kokemus ihmisten todellisesta hädästä ja tätä ääntä meidän tulisi eduskunnassa kuulla!

Maria Jaskari

Sairaanhoitaja-opiskelija

Ennen Jenniin ja hänen osaamiseensa tutustumista en ole koskaan aikaisemmin äänestänyt vihreitä. Äänestän parasta vaihtoehtoa, joten ääneni menee Jennille. Jenni osaa ja uskaltaa tuoda mielipiteensä julki. Jennillä on vahva ja laaja-alainen sosiaalihuollon osaaminen. Jenni ymmärtää lähipalveluiden merkityksen.

Janne Pöntinen

keski-ikäinen mies, sosiaalityöntekijä

Jenniin tutustuin vuosia sitten, kun ilokseni kuulin, että Vihreitä on enemmänkin Alajärvellä. Jenni on paras, koska hän ymmärtää aidosti maaseudun realiteetteja ja elämisen mallia. Sosiaalialan ammattilaisena, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelevänä hänellä on viimeisintä tietoa ja ideoita parantaa yhteiskuntamme turvaverkkoja ja vakautta. Ensimmäinen Vihreä kansanedustaja voi mennä läpi ja emme tarvitse niin montaa ääntä kuin suurempien puolueiden ehdokkaat. Ja Jenni on valintani, koska hän on nainen, joka puolustaa heikoimmassa asemassa olevia.

Heli Hämäläinen

Ympäristöalan opettaja, biologi

Minulla oli ilo vierailla Alajärvellä syksyllä. Jenni teki minuun vaikutuksen sisukkuudellaan ja rohkeudellaan. Tässä on nainen, joka pitää heikoimpien puolta. Äänestämällä Jenniä varmistat, että Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoon saadaan kovaa sosiaalityön osaamista.

Hanna Holopainen

Kansanedustaja

Olen tuntenut Jennin yhteisistä sosionomiopinnoistamme saakka. Jenni on poikkeuksellisen päämäärätietoinen ja aikaansaava henkilö, johon voi luottaa niin yksityishenkilönä kuin osaamiseltaan. Tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen eivät ole Jennille vain sanoja – ne ovat tekoja ja osa Jenniä.

Saija Kuvaja

Palvelupäällikkö, Sosionomi (YAMK)

Jennillä on entuudestaan vahva tuntemus koko maakunnan sosiaalitoimesta ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä. Hänellä on myös tuntemus politiikasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä toimintatavoista, minkä näen ehdottomasti vahvuutena. Jenni on puurtaja, reilu ja rehti, joka pysyy sanojensa takana. Yksi Jennin vahvuuksista on ehdottomasti oikeudenmukaisuus. Nyt tarvitsemme myös vahvan sosiaalityön  osa-alueen osaajan aluevaltuustoon ja Jennillä on siitä vahva kokemus. Meidän työssämme (sosiaali- ja kriisipäivystyksessä) hän on saanut laajan näkemyksen psykososiaalisen tuen antamiseen akuutisti sekä terveydenhuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä maakunnallisesti. Tämä tarkoittaa kiireellisen sosiaalityön ja henkisen ensiavun antamista, kohdusta hautaan. Tärkeää on myös, että työ jatkuu ammatillisesti ja katkeamattomasti akuutin vaiheen jälkeen ja siitä tulee pitää huolta. Mielestäni nämä vaalit ovat enemmänkin henkilövaalit, joten Jenni on hyvä vaihtoehto, vaikka Jennin puolue ei välttämättä olisikaan se oma puolue.

Marjaana Rajasaari-Lahti

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja

Jennillä on nuoresta iästään huolimatta valtava tietämys sote-alan asioista ja monipuolinen työkokemus sosiaalityön kentältä. Ihailen Jennin arvostavaa tapaa kohdata toinen ihminen, sekä hänen proaktiivista ajatteluaan sote-palveluiden kehittämisessä. Olen tuntenut Jennin lapsuudesta saakka ja tunnistan hänestä oikeudentajun, empatiakyvyn, älykkyyden ja auttamisenhalun niin kaukaa kuin kykenen muistamaan. Jenni on rohkea, kantansa perusteleva ja itseään jatkuvasti kehittävä. Hänellä on mentalisaatiokykyä ja halua ymmärtää erilaisia näkökulmia, ja hänelle ihan jokainen ihminen on arvokas. Jenni haluaa rakentaa siltoja ihmisten välille, ei polttaa niitä.

Niina Kara

Koulukuraattori, lapsuudenystävä

Etelä-Pohjanmaa tarvitsee yhteen hiileen puhaltamista eikä nurkkakuntaisuutta. Tarvitsemme päättäjiä, jotka ymmärtävät nykypäivän ja tulevaisuuden yhteistyön mahdollisuudet ja jotka uskaltavat pitää myös heikoimpien puolta. Siksi äänestän Jenni Kuistia.

Henna Salo

Lukion opettaja, pappi

Jenni saisi minulta varman äänen ellen sattuisi asumaan aivan väärässä vaalipiirissä.  Jennillä on juuri sopiva koulutus ja työkokemus, kun ollaan päättämässä kaikkien hyvinvointiin vaikuttavista palveluista.   Jenni on rohkea, erilaisten ihmisten elämäntilanteita ymmärtävä ja mielipiteistään keskusteleva ehdokas, jonka työtä tarvitaan, jotta Etelä-Pohjanmaalla voitaisiin hyvin myös tulevien muutosten keskellä.

Jaana Suokonautio

Maahanmuuttopäällikkö