Meillä on koko ajan entistä enemmän iäkkäitä ihmisiä ja yli 70-vuotiaiden määrä nousee tulevina vuosina voimakkaasti.Suuri osa heistä on aktiivisia kansalaisia ja valtava voimavara maallemme työntekijöinä, vapaaehtoisina, yhdistysaktiiveina ja vaikkapa isovanhempina.Ikäihmisten lisääntyessä kuitenkin kasvaa myös heidän tarvitsemiensa palveluiden tarve. Työssäni huonokuntoisten vanhusten kotona asumisen haasteet tulevat usein vastaan, samoin vaikkapa omaishoitajuuteen liittyvät ongelmatilanteet.Pelkästään ikäihmisten kasvava määrä takaa sen, etteivät maamme sote-kulut voi aivan lähitulevaisuudessa kokonaisuutena mitenkään vähentyä. Tottakai on panostettava ennaltaehkäisyyn ja ikäihmisten toimintakyvyn parantamiseen, jotta mahdollisimman moni pysyisi hyvässä kunnossa pitkään.Tästä huolimatta meillä ei taida olla varaa vähentää yhtään hoitopaikkaa. On välttämätöntä panostaa omaishoitoon, kotihoitoon ja lisätä uusia asumisen muotoja ikäihmisten palveluvalikoimaan. Tämän lisäksi osittainen hoitovapaa yli 75-vuotiaiden läheisille voisi olla tärkeä palanen monen palveluihin. Silti tuskin voimme vähentää tehostetun palveluasumisen palveluita.