Työssäni sosiaali- ja kriisipäivystyksessä asunnottomuus tulee vastaan tämän tuosta. Etelä-Pohjanmaalla ei ole saatavilla lainkaan asunnottomille tarkoitettua matalan kynnyksen asumispalvelua, niin sanottua hätämajoitusta. Tämä asia tulee hyvinvointialueella korjata.
Vaikka tilastojen mukaan asunnottomia on alueellamme suhteellisen vähän, on jokainen asunnoton ja ulkona tai rappukäytävässä nukuttu yö liikaa. Kaikki asunnottomuus ei myöskään näy tilastoissa, henkilöllä voi olla jokin osoite, vaikka hän ei siellä käytännössä syystä tai toisesta voi oleilla. Asunnon puute altistaa myös rikoksen uhriksi joutumiselle, henkilön ollessa riippuvainen muista yösijansa saamiseksi.
Tulevalle hyvinvointialueelle tulee mahdollistua palvelu, joka takaa jokaiselle lämpimän paikan yöksi ja johon pääsee kynnyksettömästi. Palvelun tulee toimia hyvässä yhteistyössä asumisneuvonnan ja muun aikuissosiaalityön kanssa. Etelä-Pohjanmaalla tulee pyrkiä asunto ensin -periaatteella toimivaan asunnottomuuden hoitoon ja pyrkiä poistamaan asunnottomuus kokonaan, mutta osana sitä tarvitaan myös hätämajoitusta.
Esitän, että hätämajoituksen järjestämismahdollisuuksia ryhdytään välittömästi selvittämään ja se pyritään saamaan toimintaan mahdollisimman pian Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa