Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että kunnan asukkaat otetaan aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään kaupungin talouteen liittyvistä asioista. Se on keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua. Osallistuva budjetointi edistää osallisuuden toteutumista sekä lisää luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.  

 

Osallistuva budjetointi perustuu kuntalain 5. Luvun pykälään 22, jossa mainitaan että kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan talouden suunnitteluun.

 

Osallistuvaa budjetointia voi toteuttaa monin tavoin. Voidaan esimerkiksi määritellä tietty vuosittain päätettävä summa tai prosenttiosuus koko kunnan tai jonkin toimialan budjetista, joka annetaan asukkaiden suunniteltavaksi ja päätettäväksi. Esimerkiksi uuden elinvoimatoimialan alla olevaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen olisi järkevää osallistaa vahvasti kuntalaisia, vaikka määrittelemällä vuosittain summa, jonka käytöstä päättämiseen otetaan kuntalaiset vahvasti mukaan. 

 

Osallistuvaa budjetointia voidaan hyödyntää myös silloin kun on tiukkaa, eli myös säästökohteiden valintaan voidaan osallistaa kuntalaisia. Tämä voisi helpottaa säästökohteiden hyväksymistä. Osallistuvaa budjetointia voi toteuttaa myös alue- tai kaupunginosakohtaisesti, jolloin alueen asukkaat pääsevät osallistumaan esimerkiksi oman asuinalueensa palveluiden tai infran suunnitteluun ja siihen liittyvän päätöksentekoon.

 

Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon on varmasti toteutettu eri tavoin jo menneinä vuosina. Osallistuvan budjetoinnin tavoite kuitenkin on, että siitä muodostuisi kunnan talousarvion valmisteluun lomittuva, vuosittain toistuva ja pysyvä käytäntö. 

 

Esitän, että osallistuva budjetointi otetaan käyttöön Alajärven kaupungissa ja selvitetään parhaat mahdolliset tavat toteuttaa sitä meillä. Luodaan oma osallistuvan budjetoinnin malli, josta voi muodostua pysyvä käytäntö kaupunkimme talousarvion suunnitteluun.

 

Vihreä valtuustoryhmä, Jenni Kuisti