Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 1.12.2022

 

”Puolueeton maakuntalehtemme Ilkka-Pohjalainen ilmoitti pääkirjoituksessaan 28.11., ettei vihreillä ole ymmärrystä yritysten arjesta, saatikka edes kiinnostusta siihen. Myös käsitystämme kansantalouden toiminnasta epäiltiin.

Kirjoituksen lopussa esiin tuodut huolet väestön ikääntymisen vaikutuksista, kilpailukyvystä ja julkisen talouden tervehdyttämisestä ovat itse asiassa kuitenkin muiden muassa juuri niitä asioita, joihin me vihreät pyrimme politiikallamme vaikuttamaan.

Politiikka vaikuttaa vahvasti siihen mitä tuotetaan ja kulutetaan sekä millaisessa ympäristössä yritykset ja yrittäjät toimivat. Kuluttajat eivät tee valintoja tyhjiössä ja yrityksen tai tuotteen menestykseen vaikuttavat monet tekijät. Poliittisella päätöksenteolla voimme vaikuttaa siihen, miten kannattavaa on kehittää vaikkapa uusia energiaratkaisuja tai onko terveellinen ruoka myös edullisin vaihtoehto.

Maassamme oppimistulokset ovat laskeneet huolestuttavasti. Ilman koulutusta ei synny uusia innovaatioita eikä osaavia työntekijöitä. Peruskouluun ja koko koulutusjärjestelmään onkin satsattava.

Koulutukseen panostamalla varmistamme, että Suomi pärjää myös tulevaisuudessa, eikä tipu kehityksen kelkasta.

Viimeistään koronakriisistä opimme, ettei sosiaaliturvamme turvaa yrittäjiä riittävällä tavalla. Tiedämme myös, että nykyjärjestelmä synnyttää kannustinloukkuja, eikä siten aina tue työllistymistä. Tunnistamme, että työelämä on muuttunut ja yhä useamman tulot koostuvat pienistä palasista.

Koska nimenomaan tunnemme tosielämän tilanteita, olemme laatineet tänä vuonna sosiaaliturvamallin, joka auttaisi ratkomaan näitäkin ongelmia.

Sosiaaliturva pitää sisällään laajasti etuuksia ja palveluita, jotka ylläpitävät hyvinvointia. Ilman hyvinvoivia kansalaisia ei ole yrittäjyyttä, innovaatioita ja työteliäisyyttä.

Inflaation jyllätessä meidän tulee pitää huolta siitä, että myös heikoimmassa asemassa olevat pysyvät mukana. Näin turvaamme vakaamman yhteiskunnan, joka takaa maamme ja sen kansalaisten menestyksen pohjan.

Mikäli yhteydet näiden asioiden välillä ovat epäselviä, puuttuuko ymmärrystä kansantaloudesta ja yhteiskunnasta kuitenkin enemmän pääkirjoituksen kirjoittajalta kuin vihreiltä?

Yhteiskunnan etuudet ja palvelut eivät ole vain yksinkertaista jakamista yhteisestä kassasta. Ne ovat myös sijoittamista tulevaan ja toimintamahdollisuuksien optimointia. Monet näistä sijoituksista palaavat yhteiseen kassaan moninkertaisina.

Avarretaan siis näkökulmia, myös lakeuksilla.”