Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 16.10.2022

Sote-uudistuksen tavoitteena on ollut siirtää palveluiden painopistettä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Tässä vaiheessa tavoite tuntuu haastavalta, kun lakisääteiset palvelut on tuotettava ja samalla hyvinvointialueiden budjetit vaativat jo alkuvaiheessa isoja säästöjä. Puheet keskittyvät säästöihin, ja vähemmän siihen mihin panostetaan, jotta ne paljonpuhutut hyvinvointi- ja terveyserot kaventuisivat.
Esimerkiksi lastensuojelun tarve ja menot ovat valtakunnallisesti parissa vuosikymmenessä kasvaneet hurjasti. Tämä on tietysti monen tekijän summa ja monimutkainen yhtälö, siksi ratkaisuakin on haettava laajasti ympärilleen katsoen. Monesti ylimääräisenä pidetyt palvelut ovat niitä, joiden kautta säästöjä saadaan vasta myöhemmin, vuosien ja vuosikymmenien kuluttua.
Inhimillisesti ja taloudellisesti tehokkainta olisi tukea perheitä varhaisessa vaiheessa, elämän alussa ja heti tuen tarpeen synnyttyä. Tehostettu tuki aivan perusasioihin keskittyen lapsen ensimmäisinä elinvuosina kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki hyvät käytännöt tukea tarvitsevien perheiden tavoittamiseksi olisi otettava käyttöön ja panostettava varhaisen tuen perhetyöhön ja palautettava se 90-luvun lamaa edeltävälle tasolle. Tämä tarkoittaa palvelun nelinkertaistamista nykyisestä. Samalla olisi pystyttävä takaamaan korjaavan työn resurssit.
Myös kuntiin jäävä varhaiskasvatus on tärkeä osa tätä ennaltaehkäisyä. Varhaiskasvatuksen saavutettavuudella ja laadulla on suuri merkitys. Monelle lapselle varhaiskasvatus tarjoaa säännöllisen ruoka- ja päivärytmin sekä tärkeää vuorovaikutusta, jotka toden totta voivat merkitä suuresti tulevaisuudessa osuessaan kehityksen merkittäviin vuosiin. Osallistuminen kunnan varhaiskasvatukseen voi tarkoittaa myös melko suoriakin säästöjä tulevaisuuden hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa.
Nyt on panostettava ennaltaehkäisyyn ja sen on oltava prioriteettilistan kärkipäässä. Vain niin voimme taata hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa. Näin on toimittava niin kunnissa kuin hyvinvointialueillakin, yhdessä tehden, jotta paljon puhuttu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen konkretisoituisi ja muuttuisi tulevaisuuden säästöiksi.