Minun ja Hanna Holopaisen kirjoitus, julkaistu Vihreiden blogissa 7.1.2022

Unohtuuko SO sotesta keskusteltaessa?

Näin aluevaalien alla on keskustelu ollut kovin terveydenhuoltopainotteista. Puhe keskittyy helposti terveydenhuollon palveluihin, terveyskeskuksiin, lääkäreihin ja sairaanhoitajiin. Sosiaalipalvelut ovat kuitenkin myös merkittävä osa uudistusta. Taloudellisesti sosiaalipalvelut ovat myös suuressa roolissa, kustannukset ovat hieman enemmän kuin kaikki erikoissairaanhoidon menot.
Työntekijöitä sosiaalipalveluissa on enemmän kuin terveydenhuollossa.

Terveyspalveluista on varmasti helpompi puhua, niistä meillä kaikilla on jotain kokemusta. Sosiaalipalveluitakin kuitenkin voi tarvita kuka tahansa meistä elämänsä aikana. Sosiaalipalveluita eniten tarvitsevat henkilöt käyttävät usein runsaasti muitakin palveluita. Heihin, yhteiskunnan heikko-osaisimpiin, ja heidän elämänlaatunsa paranemiseen, tulisi tässä uudistuksessa nimenomaan keskittyä. Suuren palvelutarpeen omaavien, syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden palveluita kokonaisvaltaisesti järjestettäessä sosiaalipalveluilla ja sosiaalialan ammattilaisilla on suuri rooli. Ei ole siis ollenkaan yhdentekevää miten laadukkaasti ja toimivasti sosiaalipalvelut järjestetään.

Sosiaalipalveluissa työskentelevät henkilöt myös usein unohtuvat. Sari Sairaanhoitaja on jo legenda, mutta entäs Sami Sosiaalityöntekijä? Sosiaalityö on erityisosaamista vaativaa asiantuntijatyötä, jota tehdään virkavastuulla. Sosiaalityöntekijöiden virkoja on täyttämättä monissa kunnissa ympäri Suomen. Meidän tulee miettiä pikaisesti sitä, kuinka nämä kaikki virat saadaan täytettyä pysyvästi. Se on asiakkaiden ja koko yhteiskunnan etu.

Köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentämällä edistämme myös terveyttä. Sosiaaliset tekijät vaikuttavat sairastavuuteen merkittävästi. Kun ihmistä hoidetaan ja autetaan kokonaisvaltaisesti, tarvitaan myös ja eritoten sosiaalialan ja yhteiskuntatieteellistä osaamista. Kun sote-uudistuksen tavoitteena on palvelujen integrointi, tulee sosiaalipalveluita käsitellä yhdenvertaisena terveyspalveluiden kanssa, muuten se ei voi onnistua.

Toivommekin, että sosiaalipalvelut saavat nyt ansaitsemansa huomion. Se on tarpeen viimeistään nyt. Yhtään vähättelemättä terveyspalveluita tai pelastustoimea, jotka ovat yhtälailla tärkeitä palveluita meille kaikille. Syrjäytyminen on maamme suurin turvallisuusriski. Meidän on pidettävä huolta myös heistä, jotka eivät itse saa ääntään niin hyvin kuuluviin. Heitä autetaan päivittäin monenlaisissa sosiaalipalveluissa, kuten esimerkiksi vammais- ja vanhuspalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa.

Hanna Holopainen on vihreä kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja
Jenni Kuisti työskentelee sosiaalityöntekijänä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessa ja on vihreä aluevaaliehdokas Alajärveltä.