Ungas psykiska illamående är ett av vår tids största problem. I Södra Österbottens välfärdsplan för barn och unga slås fast, att i landskapets grundnivå gällande missbruks- och mentalvårdstjänster finns ett betydande glapp, som belastar specialsjukvårdens tjänster. I Iltasanomat skrevs nyligen om ungas droganvändning och där konstaterades att Seinäjoki för tillfället är landets droghuvudstad gällande drogrelaterad brottslighet.

 

Då grundnivåns tjänster inte fungerar, belastas till exempel barnskyddet. Det är inte ovanligt att unga brådskande tvångsplaceras då föräldrarna utmattas, då deras barn inte får hjälp för mentala problem och drogproblem. Föräldrarna beskriver ofta situationen, att man sökt hjälp men att någon hjälp inte stått att få. Socialarbetare hamnar att göra beslut om omhändertagande i situationer, där hemförhållandena som sådana inte är en fara för barnets utveckling men där bristen på hjälp över en längre tid leder till situationer där den unga inte längre kan bo hemma. I sådana här fall blir den unga personen en fara för sig själv och föräldrarnas möjligheter att hjälpa sina barn inte längre finns.

 

Sådana här unga placeras nästan undantagslöst på barnskyddsinstitutioner, och hjälp för de problem de har finns ofta inte i den miljön. I stället skapas kontaktytor med andra drogmissbrukare och tvångsplaceringen fortsätter ofta tills de blir myndiga. Situationen färgas av fortsatt missbruk och rymningar från barnskyddsinstitutionen. Som myndig efter en vistelse inom barnskyddet bygger eftervården på frivillighet. Många unga vuxna lider fortsättningsvis av drogrelaterade och mentala problem efter tvångsomhändertagandet och marginaliseras.

 

Sett ur ett medmänskligt perspektiv är det viktigt att familjerna får rätt stöd och hjälp i rätt tid. Att ett barn insjuknar i drogberoende eller mental ohälsa är bland det värsta som kan hända ett föräldraskap. För att inte tala om de viktiga och oersättliga ungdomsåren som går till spillo i denna kamp. Det är också ohållbart i det långa loppet att vi lappar brister i tjänsternas grundnivå med kostsamma institutionsplaceringar.Socialsektorns yrkesorganisation Talentia gav just ett utlåtande, att fortsättningsvis har barnskyddet otillräckliga personalresurser och arbetar under högt tryck. En stor del av socialarbetarna överväger att byta bransch.

 

Varje ungdom borde ha rätt till möjligheten för ett gott liv. Varje ungdom behövs också för att bygga vår gemensamma framtid. Vi borde kunna erbjuda ungdomarna en tillräcklig grundnivå för mentalvårds- och drogbehandlingstjänster samt tillräckliga stödtjänster inom olika skolsektorn. Dessutom borde en satsning ske på tidig hjälp till familjer i en krissituation. På samma gång skulle vi också behöva tillräckliga resurser för rehabiliterande tjänster, så att de involverade har en möjlighet att göra ett gott arbete.

 

Det dyraste alternativet är att låta sakerna fortsätta som hittills. Det är förutom rent ekonomisk och en ohållbar lösning ur ett medmänskligt perspektiv.

 

Genom att rösta kan du påverka möjligheten till att inom riksdag och regering finns kompetens och vilja att försvara unga och deras vårdnadshavare.

 

Saara Hyrkkö

Riksdagsledamot (De Gröna)

 

Jenni Kuisti

Socialarbetare, riksdagsvalskandidat.