Julkaistu Vaasan vaalipiirin vihreiden blogissa 12.10.2022 sekä Torstai-lehdessä 26.10.2022

Maaseudun naisten päivää vietetään lokakuussa, 15.10. YK:n teemapäivän tarkoituksena on nostaa esiin naisten merkitystä maaseudun ja sen elinvoiman ylläpitäjinä ja kehittäjinä. Naisten panos on kautta vuosien ollut merkittävää maataloudessa ja erityisesti maaseutuyhteisöissä, naisten osallistuessa aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja järjestötyöhön.

Nykyään nuoret ja erityisesti nuoret naiset kuitenkin jättävät maaseudun, eikä se ole uusi ilmiö, vaan tämä kehityskulku on jatkunut jo pitkään. Alkusysäyksenä voidaan pitää 1960 -luvulta alkanutta maaseudun rakennemuutosta, jonka jälkeen muutto kaupunkeihin on vilkastunut (Vihreä liitto on perustettu puolueeksi vasta 1988, joten vaikutuksemme maaseudun autioitumiseen on usein liioiteltua).

Naiset eivät toimineet enää emäntinä, vaan lähtivät työhön kodin ulkopuolelle. Työ- ja koulutusmahdollisuudet olivat kaupungeissa paremmat. Maaseutu näyttäytyi ehkä nuorille naisille konservatiivisena elinympäristönä, jossa naisen paikan ajateltiin olevan kotona. Aikaa on kulunut vuosikymmeniä, mutta tällaisiin asenteisiin törmää valitettavasti yhä.

Vaikka kuinka joku sitä voisi toivoa, emme palaa enää aikaan, jossa naiset toimivat laajamittaisesti maatalon emäntinä maaseudulla. Naisia maaseutu kuitenkin todella tarvitsee. Nykyisin etätyön mahdollisuudet, hyvät tietoliikenneyhteydet ja maaseudun edullisempi asuminen tekevät maaseudulle muutosta realistisen vaihtoehdon yhä useammalle. Itse aidosti myös uskon, että tulevaisuuden haasteet ilmastonmuutoksen ja luontokadon etenemisen seurausten myötä tekevät maaseudusta yhä useammalle houkuttelevan asuinpaikan.

Maaseudun naisten rooli kaipaa kuitenkin kirkastamista tähän päivään, jotta houkuttelisimme nuoria naisia paluumuuttajiksi. Tarvitsemme enemmän maaseudun naisia päättäjiksi ja johtaviin asemiin, jotta päätöksissä heidän näkemyksensä, tietonsa ja kokemuksensa näkyy ja kuuluu paremmin. Jotta maaseutu olisi enemmän heidän näköisensä. Meidän on tehtävä päätöksiä, jotka tukevat naisten mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja edetä urallaan.

Etelä-Pohjanmaalla usein sanotaan, että viisaus asuu vanhoissa naisissa. Silti meillä useimmiten asioista päättävät miehet, joten käytännössä emme näytä vakuuttavasti uskoamme vanhojen naisten viisauteen, saatika sitten nuorempien. Edelleen vaalipiirimme kansanedustajistakin vain kaksi kuudestatoista on naisia. Toivottavasti asia korjaantuu tulevissa vaaleissa ja maaseudun naisten arvostus näkyy myös edustuksessa.