Hyvä puoluekokousväki,
Tervehdys Etelä-Pohjanmaalta.
Etelä-Pohjanmaa on vahva maatalousmaakunta. Useimmilla eteläpohjalaisilla on kytköksiä maatalouteen. Itsekin olen maa- ja metsätalousyhtymän osakas.
Joudun usein vastaamaan negatiivisiin oletuksiin siitä kuinka puolueemme haluaa tuhota koko maaseudun. Tietenkään tämä ei pidä paikkaansa.
Maatalousyrittäjyys on erittäin sitovaa ja on kytköksissä usein taloudellisesti ja myös fyysisesti yrittäjän omaan kotiin. Viestittäessä maatalouden muutostarpeista on huomioitava, että parhaansa järjestelmässä toimiessaan yrittävää, ylityöllistettyä ja monesti tällä hetkellä huonosti pärjäävää tuottajaa asiat tulevat todella henkilökohtaisesti lähelle.
Työssäni sosiaali- ja kriisipäivystyksessä olen todennut, että kuuntelemalla selviää monista vaikeista paikoista. Mielestäni se on myös yksi tärkeimpiä hyvän poliitikon taitoja. Meidän olisi kuunneltava vielä enemmän maaseudulta nousevia huolia ja vahvistettava dialogisuutta.
Kasvaaksemme laajemmin koko maan puolueeksi, tarvitsemme maaseudun vahvemmin mukaamme. Tämän saavuttaaksemme maaseudun teemat on nostettava paremmin esiin ja maaseudun vihreiden on näyttävä yhä enemmän. Näin vähennämme tilaa ylläpitää ennakkoluuloja.
Maaseudun elinvoimaisuus on maamme huoltovarmuuden kannalta olennaista. Paitsi maataloustuottajia, maaseudulla tarvitaan myös muita yhteisön jäseniä, heille palveluita ja työntekijöitä näihin palveluihin, opettajia, hoitajia ja meitä sosiaalityöntekijöitä. Maaseutu on monelle meistä vihreistä ainoa oikea asuinympäristö ja sydämen koti.
Kiitos.