Tulevalla hyvinvointialueella on järjestettävänään SOTE- ja pelastuspalvelut. Sosiaalipalvelut tuntuvat monelta kuitenkin unohtuvan näin vaalienkin alla. Yhtä lailla niitä meistä jokainen voi tarvita yllättäenkin elämässään. 

Sosiaalipalvelut ovat merkittävässä osassa yhteiskunnan turvaverkossa. Me sosiaalialan ammattilaiset näemme ihmisen kokonaisuutena ja usein olemme heitä, jotka ohjaavat ihmisiä erilaisten palveluiden piiriin. Meidän osaamistamme on arvioida palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti.

Sosiaalipalvelut kattavat kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin ja niiden parissa työskentelee terveydenhuoltohenkilökuntaakin suurempi joukko ihmisiä. Yhteiskuntamme eniten palveluita käyttävät henkilöt ovat hyvin usein sosiaalipalveluiden asiakkaita. Heidän palveluitaan järjestettäessä sosiaalipalveluiden laadulla ja toimivuudella on ratkaisevaa merkitystä. Laadukkailla sosiaalipalveluilla vähennämme myös terveyspalveluiden tarvetta, sillä esimerkiksi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen edistävät myös terveyttä. 

Kyseessä on myös rahallisesti merkittävä kokonaisuus, josta olisi tässä uudistuksessa syytä olla siksikin kiinnostunut. Sosiaalipalveluiden järjestämisen tavalla ja tasolla on siis suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin kokonaisuudessa niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Sosiaalinen ja terveydellinen näkökulma tulee toteutua uudistuksessa tasavertaisesti.

Jenni Kuisti

Sosiaalityöntekijä

Aluevaaliehdokas

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 11.1.2022