Kun lähdin mukaan vihreiden toimintaan ja politiikkaan, halusin vaikuttaa nimenomaan ihmisten hyvinvointiin. Sosiaalialan työni kautta olen nähnyt paljon tilanteita, joissa yhteiskunnan turvaverkko pettää, on epäreilu ja joskus jopa lannistava. Usein olen miettinyt, miten paljolta olisi voinut säästyä, jos apua olisi saanut ajoissa. Vihreiden inhimillinen, kannustava ja ennaltaehkäisyyn panostava politiikka tuntui omia arvoja lähimpänä olevalta väylältä edistää näitä asioita. 

Tulin viime kuntavaaleissa ensi kertaa valituksi kaupunginvaltuutetuksi Alajärvelle. Sen myötä olen nyt alkaneen kauden toiminut myös Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan puheenjohtajana. Siellä päätetään vielä 2022 vuoden loppuun siitä miten sosiaali- ja terveyspalveluita Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä järjestetään. Vuoden 2023 alusta näistä asioista päätösvalta siirtyy kuitenkin kunnilta hyvinvointialueille.

Ajattelen, että vihreillä on paljon annettavaa aluevaaleissa, kun näiden palveluiden järjestämistä uudistetaan. Nyt meidän tulee viimein pystyä panostamaan joka osa-alueella ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kalliiden korjaavien palveluiden osuuden vähentämiseksi. ”Oikea apu oikeaan aikaan” onkin yksi vihreiden aluevaaliteemoista.

Vastavalittu vihreiden nuorten puheenjohtaja, seinäjokelainen Jami Haavisto, peräänkuulutti aluevaaleista mielenterveysvaaleja viikonlopun Ilkka-Pohjalaisessa. Toivon samaa, ”mielenterveys ilman jonottamista” on tavoittelemisen arvoista. Matalan kynnyksen palveluita on oltava saatavilla siellä missä ihmiset ovat. Se on inhimillistä, taloudellisesti kannattavaa ja säteilee koko yhteiskuntaan lisääntyvänä hyvinvointina.

Palveluiden saavutettavuuden turvaaminen maakunnan jokaisessa kolkassa vaatii varmasti myös uudenlaista ajattelua toteutuakseen. Avun saaminen ei voi olla kiinni postinumerosta, taustasta tai tuloista. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat vihreiden tärkeimpiä arvoja ja ne näkyvät myös näissä vaaleissa.

Vihreät on vahvasti tiedepuolue ja viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntäminen sekä tutkimus- ja kehittämistyö hyvinvointialueilla, ovat varmasti avaimia menestykseen. Meidän täytyy voida houkutella alueellemme töihin parhaita osaajia ja varmistaa, että hyvinvointialueen alaisena on hyvä työskennellä kaikilla sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työntekijöillä.

Aluevaalit ja uudet hyvinvointialueet tulevat koskettamaan jokaisen meidän elämää, meidän kaikkien lähipalveluita. Kyseessä on suuri uudistus myös taloudellisesti, sillä näiden palveluiden kulut edustavat suurinta osaa kuntien budjeteista tällä hetkellä. Pyydän sinua miettimään kenet haluat päättämään näistä asioista ja millaisia arvoja haluat hänen edustavan. Haastan jokaista myös pohtimaan mahdollista ehdokkuuttaan näissä vaaleissa. Päättäjiksi tarvitaan nytkin monenlaisia ihmisiä.

Jenni Kuisti
Puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan vihreät ry

Ehdokasta voit ehdottaa: www.vihreat.fi/ehdokkaaksi

Tutustu vihreiden aluevaaliohjelmaan täällä:
www.vihreat.fi/aluevaaliohjelma