Vaasan vaalipiirin vihreät ovat tyytyväisiä, että puoliväliriihessä syntyi sopu. Se on ainut oikea ratkaisu globaalin pandemian riehuessa. Turvepäätös herättää kuitenkin ihmetystä:

“On surullista ja epärehellistä tukea turpeen polttoa tilanteessa, jossa kaikki tietävät, että energiaturpeen käyttö tulee loppumaan. Tuotannon tukemisen sijaan rahaa pitäisi ohjata ihmisille ja tukea reilua siirtymää alalta pois”, toteaa Vaasan vaalipiirin puheenjohtaja Lotta Alhonnoro.

“Tekohengitys ei auta ketään. Turvetuottajien vappumarssi osoittaa, ettei nyt syntynyt sopu lämmitä turvetuottajiakaan”, Alhonnoro jatkaa.

Ilmaston kannalta hyvä ja välttämätön uutinen on, että turpeen synnyttämät päästöt kompensoidaan muualta.

“Korvaavat päästövähennykset on etsittävä toisaalta, kuten esimerkiksi liikenteestä tai maataloudesta. Mielenkiintoista nähdä mitä keinoja Keskusta tähän esittää. Ilmastopäästöjen vähentäminen olisi kaikkein tehokkainta energiaturpeen osalta, muualta vastaavien vähennysten hakeminen vaatii isoja toimia.”, pohtii Etelä-Pohjanmaan vihreiden puheenjohtaja Jenni Kuisti.

Turpeella tuotetaan vain viitisen prosenttia Suomen energiasta, mutta sen aiheuttama osuus hiilidioksidipäästöistä on jopa 13 prosenttia. Lisäksi turvetuotanto pilaa vesistöjä ja synnyttää metaanipäästöjä. Metaani on vielä hiilidioksidiakin haitallisempi kasvihuonekaasu. Yli puolet suomen soista on ojitettu, jolloin ne ovat enemmänkin päästölähteitä, vain ojittamattamattomien soiden toimiessa tehokkaina hiilinieluina.

Viime päivinä Kokoomus ja Keskusta ovat horjuttaneet myös EU:n tukipakettia. Sen kautta voitaisiin kuitenkin ohjata rahaa juurikin esimerkiksi turvetuottajille reiluun siirtymään sekä hiilinieluja vahvistaviin ennallistamistöihin.

“Oma kotikuntani Vaasan menestys nojaa puhtaisiin energiaratkaisuihin. Tulevaisuuden ratkaisuihin panostamalla ei voi epäonnistua”, päättää Alhonnoro.

Lotta Alhonnoro
Puheenjohtaja, Vaasan vaalipiirin vihreät
Valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa

Jenni Kuisti
puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan vihreät
Varavaltuutettu Alajärvi